مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار


دپارتمان نرم افزارهای فنی و مهندسی


دپارتمان فنی و مهندسی مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار با هدف آموزش دوره های تخصصی در حوزه های معماری مکانیک، گرافیک، صنایع، عمران، برق، نقشه برداری، ریاضی و آمار متناسب با نیاز صنعت و بصورت تخصصی و کاربردی همت گمارده است.

دپارتمان فنی و مهندسی با هدف انجام خدمات رشته های مختلف فنی و مهندسی تشكیل یافته است. رشته های مربوط به گروه فنی و مهندسی كاملا تفكیك شده اند، تا انجام خدمات مربوط به هر رشته به طور كاملا تخصصی صورت گیرد، چرا كه اعتقاد ما این است كه خدمات هر رشته تنها و تنها می بایست توسط فارغ التحصیلان همان رشته انجام گیرد. در واقع این كار با دو نیت انجام گرفته است. اول آنكه خدمات هر رشته به صورت كاملا تخصصی انجام گیرد. هدف دوم این است كه با چنین دسته بندی منظمی، هر دانشجو به قسمت مربوط به رشته خود مراجعه می كند و به طور هدفمند به جستجوی خدمات مورد نظرش می پردازد و بدینسان از اتلاف وقت جلوگیری به عمل می آید.

اعضای دپارتمان فنی و مهندسی دانش آموختگان زبده رشته های مختلف گروه فنی و مهندسی می باشند كه به تفكیك رشته دسته بندی شده اند. رشته های تحت پوشش دپارتمان فنی و مهندسی شامل: مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات و چند رشته دیگر می گردد.

شما دانشجویان و اساتید رشته های مختلف فنی و مهندسی می توانید برای آشنایی با خدمات مربوط به هر رشته به صفحه اختصاصی هر رشته مراجعه نمایید. امید است كه این دپارتمان در زمینه خدمات رسانی به دانشجویان و اساتید رشته فنی و مهندسی موفق عمل نماید. این دپارتمان در هریک از گروه های مذکور اقدام به برگزاری دوره های تخصصی متناسب با نیاز منطقه نموده است.


عنوان دوره
گروه عمران مشاهده
گروه گرافیک مشاهده
گروه صنایع مشاهده
گروه معماری مشاهده
گروه مکانیک ( سیالات، جامدات، ساخت و تولید) مشاهده
گروه تعمیرات مشاهده