مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار


دپارتمان مدیریت


بسیاری عقیده دارند که مدیریت یک علم، یک حرفه و یک هنر است. این بدان معنی است که مدیریت حاصل یادگیری اصول علمی از یک سو و کسب مهارت و تکرار هنرمندانه تجربه از سوی دیگر است. نظام های رسمی دانشگاهی عمدتاً بخش علمی را آموزش می دهند و لذا بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهها در اغلب رشته های تحصیلی فاقد مهارتهای مدیریتی کافی برای ورود به بازار کار هستند. همچنین کارآفرینانی که در زمینه های فنی و راه اندازی کسب و کارها استعداد و توانایی فراوان دارند در موارد بسیاری بدلیل نداشتن مهارتهای مدیریتی، کسب و کار خود را از دست می دهند.
از سوی دیگر افرادی وجود دارند که سالها در مشاغل مدیریتی به کار اشتغال داشته اند بدون آنکه علم مدیریت و نحوه به کار بردن جنبه های مختلف آن را بدانند. موفقیت این افراد عمدتاً ناشی از برخی تواناییهای شخصی و ذاتی شان بوده لیکن چنانچه با علم مدیریت آشنا بودند و آموزشهای تخصصی و کاربردی مدیریت را می گذراندند می توانستند به مراتب موفق تر باشند.
ماموریت دپارتمان آموزشهای مدیریت مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار، ارتقاء سطح مدیریت در جامعه از طریق تربیت مدیرانی است که با هر سه جنبه علمی، حرفه ای و هنری مدیریت آشنا گردند و آنها را به عنوان مهارت در خود ایجاد نموده و به کار گیرند. دپارتمان آموزشهای مدیریت توانایی آن را دارد که دوره های آموزشی خاص، با سرفصل های خاص را برای مشتریان با توجه به نیاز آنها تدوین و برقرار نماید.

عنوان دوره
تحلیل تکنیکال کاربردی بورس مشاهده
مدیریت مشاهده