مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار


دپارتمان مدیریت

      دپارتمان مدیریت مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار 
بسیاری عقیده دارند که مدیریت یک علم ، یک حرفه و یک هنر است .
این بدان معنی است که مدیریت حاصل یادگیری اصول علمی از یک سو و کسب مهارت و تکرار هنرمندانه تجربه از سوی دیگر است.
نظام های رسمی دانشگاهی عمدتاً بخش علمی را آموزش می دهند و لذا بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهها در اغلب رشته های تحصیلی فاقد مهارتهای مدیریتی کافی برای ورود به بازارکار هستند.همچنین کارآفرینانی که در زمینه های فنی و راه اندازی کسب و کارها استعداد و توانایی فراوان دارند در موارد بسیاری بدلیل نداشتن مهارتهای مدیریتی؛ کسب و کار خود را از دست می دهند.
از سوی دیگر افرادی وجود دارند که سالها در مشاغل مدیریتی به کار اشتغال داشته اند بدون آنکه علم مدیریت و نحوه به کار بردن جنبه های مختلف آن را بدانند. موفقیت این افراد عمدتاً ناشی از برخی تواناییهای شخصی و ذاتی شان بوده لیکن چنانچه با علم مدیریت آشنا بودند و آموزشهای تخصصی و کاربردی مدیریت را می گذراندند می توانستند به مراتب موفق تر باشند.


ماموریت دپارتمان آموزشهای مدیریت مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار ، ارتقاء سطح مدیریت در جامعه از طریق تربیت مدیرانی است که
 با هر سه جنبه علمی،حرفه ای و هنری مدیریت آشنا گردند و آنها را به عنوان مهارت در خود ایجاد نموده و به کار گیرند.
دپارتمان آموزشهای مدیریت  توانایی آن را دارد که دوره های آموزشی خاص و با سرفصل های خاص را برای مشتریان و با توجه به نیاز آنها تدوین و برقرارنماید.
 لذا در همین راستا دوره هایی جهت تربیت نیروی ماهر کار در زمینه ایجاد کسب و کار تدوین گردیده است که برخی از آنها را در لیست زیر مشاهده مینمایید

عنوان دوره
تحلیل تکنیکال کاربردی بورس مشاهده
مدیریت مشاهده