مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار


کلاس های جاری


نام کلاس روز و ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان استاد تعداد ساعت قیمت
حسابداری ویژه بازار کار پنجشنبه 16-20 ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ -- 180 3280000
ICDL 1 شنبه-دوشنبه 17-14 ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ خانم حبیب نژاد 68 450000