مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار


کلاس های جاری


نام کلاس روز و ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان استاد تعداد ساعت قیمت
اتوکد دو بعدی شنبه 20-17 ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ آقای کلانتری 60 1408000
ICDL 2 دوشنبه-چهارشنبه 20-17 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ خانم حبیب نژاد 63 513000