مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارمدیریتعنوان درس تعداد ساعت قیمت
مدیریت فروش 24 4200000 مشاهده
فن بیان و سخنوری 24 3176000 مشاهده
مهارت های نرم برای فضای کار 1 20 0 مشاهده
خود شناسی 20 0 مشاهده