مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارمدیریتعنوان درس تعداد ساعت قیمت
مدیریت فروش 24 3470000 مشاهده
فن بیان و سخنوری 24 2540800 مشاهده
مهارت های نرم برای فضای کار 1 20 0 مشاهده
خود شناسی 20 0 مشاهده