مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارمدیریتعنوان درس تعداد ساعت قیمت
سه گانه استراتژی مشتری مداری 12 650000 مشاهده