مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارشبکه و امنیت اطلاعات


مهندسی شبکه   ارائه خدمات علمی – عملی آموزشی در زمینه راه اندازی، پشتیبانی و توسعه شبکه های کامپیوتری ویندوز و لینوکس شامل سیستم عامل های Clinetو Server     و سرویسهای مختلف شبکه مانند Mail  و طراحی و توسعه زیرساخت ارتباطی مبتنی بر Ciscoو Mikrotik، ارائه آموزشهای تخصصی در زمینه امنیت سیستمهای اطلاعاتی شامل دوره های تخصصی Firewall، تست نفوذ، Hack، امنیت سیستمهای مخابراتیCiscoو امنیت نرم افزار و پایگاه داده ، پیاده سازی Cloudو مجازی سازی مبتنی بر Microsoft Hyper-Vو VMware Esxi، آموزش و انتقال تجربه کاری راه اندازی و نگهداری Data Centerو خدمات جانبی آن مانند دوره های تخصصی سرورهای HPو ... در دستور کار این گروه قرار دارد.

این گروه شامل دوره های متفارتی از قبیل :

🔸NETWOEK+

🔸MCSA

🔸MCSE

🔸CCNA

🔸CCNP

🔸CEH و....

میباشد که در این وبسایت درمورد شرایط برگزاری و سرفصل های تمامی دوره های فوق توضیحات ارایه گردیده است


عنوان درس تعداد ساعت قیمت
+Net 30 405000 مشاهده
MCSA 2016 Pack 230 4968000 مشاهده
+Security 30 928800 مشاهده