مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار+Security

30 ساعت

928800 تومان


Security+
دوره Security+ کامپتیا با هدف آموزش مبانی امنیت به کلیه متخصصین فن آوری اطلاعات ایجاد گردیده است. 
یکی از نقاط تمرکز دوره بر روی واژگان و اصطلاحات فنی امنیت و همچنین آشناسازی متقاضیان با انواع تهدیدات امنیتی سیستم ها می باشد .
بسیاری از مدارک بین المللی Security+ را به عنوان پیشنیاز مدارک خود و برخی آن را به جای یک آزمون در سری آزمون های خود محسوب می نمایند
پیش نیاز:
آشنايی کافی با مباحث شبکه در حد Core مايکروسافت (حداقل دوره های client و Server از سری مايکروسافت) ،آشنايی کافی با اينترنت،آشنايی کافی به زبان انگيسی .
از آنجا که اين دوره خود پيشنياز ساير دوره های امنيت شبکه می باشد،نياز به پيشنياز تخصصی خاصی در زمينه امنيت شبکه نداشته و بهترين نقطه شروع برای ورود به عرصه مدارک تخصصی امنيت شبکه می با
مخاطبین security + عبارتند از :
مدیران شبکه
مهندسین شبکه
مسئولین پشتیبانی شبکه
طراحان شبکه
متخصصین فن آوری اطلاعات
علاقمندان به دوره های امنيت
مزایای دوره:
دريافت مدرک بين المللی کامپتيا - Certificate & Transcript 
دريافت کارت شناسايی کامپتيا - Wallet Card 
امکان استفاده از لوگوی کامپتيا 
موقعيت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تائيد کامپتيا 
دريافت حقوق بيشتر 
اثبات دانش فنی و عملی در زمينه کار مقدماتی با شبکه 
کسب دانش فنی و عملی لازم جهت اخذ مدارک بالاتر شبکه 
دستيابی به بخش ويژه سايت کامپتيا جهت دارندگان مدارک و امکان دريافت لوگوها و مشاهده وضعيت مدرک


روز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان