مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارپروژه پایان ترم دانشپذیران معماری (استاد محمودی پور)


فراگیران تمام دوره های معماری در انتهای دوره ملزم به ارائه ژوژمان میباشند
که باتوجه به تمام آنچه که طی دوره جامع معماری آموزش دیده اند ، ملزم به طراحی داخلی یک محیط انتخابی میباشند
فراگیران این دوره محیط داخلی رستوران را به شیوه های گوناگون طراحی کردند 
نمونه های طراحی داخلی که توسط دانشپذیران انجام گرفته است را میتوانید در اینستاگرام ما مشاهده فرمایید