مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریاردعوت به همکاری...


مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار نیروی پخش تراکت استخدام میکند.


شرایط:

متعهد

سخت کوش

با وجدان

با سابقه

لطفا برای کسب اطلاعات با شماره های زیر تماس حاصل کنید.

021-65250160

021-65250172