مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارحسابداری ویژه بازار کار

150 ساعت

3999000 تومان


لیست دروس دوره حسابداری ویژه بازارکار و سرفصلهای آن به شرح زیر می باشد: 
1- حسابداری مالی خدماتی
2- حسابداری مالی بازرگانی 

3- چرخه حسابداری شرکتهای بازرگانی (حسابداری با متدکارگاهی با نرم افزار سپیدار و آموزش نرم افزار هلو)

مخاطبین دوره :

دانشجویان فارغ التحصیل از رشته های مالی و حسابداری(اقتصاد)که تجربه کار عملی ندارند
کارمندان شرکت ها برای ارتقای اطلاعات و مهارت
مدیران شرکت ها برای نظرات دقیق برامور حسابداری
فارغ التحصیلان از رشته های غیر


مهارت های اکتسابی

دانشجویان پایان این دوره توانایی انجام امور مالی شرکت های خدماتی و بازرگانی را دارند و به راحتی میتوانند با نرم افزار مالی به ثبت امور مالی یک شرکت و یا سازمان بپردازند.


روز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان