مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارحسابداری مکانیزه

20 ساعت

591000 تومان


با توجه به نیاز بسیاری از شرکت ها و سازمان ها برای حسابرس، مجتمع فنی تهران نمایندگی ، دوره ای جامع از نرم افزارهای حسابداری برای ورود به بازار کار تدارک دیده است. فراگیران این نرم افزارها می توانند در سطوح مختلف عهده دار انجام امور مالی شوند و مهارت های عملی و کاربردی لازم را کسب نمایند


روز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان