مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارحسابداری مالی و خدماتی

50 ساعت

1125000 تومان


حسابداری مالی خدماتی، مباحثی را مطرح می نماید که جزء ابتدایی ترین و پایه ای ترین مباحث حسابداری می باشد. قبل از هر چیزی باید این مطلب را در نظر بگیرید که دانش حسابداری، جزء آن دسته از علوم و فنون است که برای هر فردی چه در زندگی شخصی و چه در محل کار میتواند بسیار مفید باشد و در بسیاری از مسائل مالی به کمک او بشتابد.

شرح دوره:

توانایی در تهیه و تنظیم گزارشات مالی، چگونگی ثبت فعالیت های مالی در دفاتر، تهیه تراز آژمایشی تعدیل حساب ها، تنظیم کاربرگ و بستن حساب ها

سرفصل دوره آموزش حسابداری مالی خدماتی

  • تعاریف و مفاهیم حسابداری
  • اثرات وقایع مالی بر روی فرمول ترازنامه و تعریف انواع حساب ها و ماهیت آنها گزارشهای مالی میان دوره ای و انواع ترازهای آزمایشی
  • تهیه صورتهای مالی نهایی شامل ترازنامه و سود و زیان تعدیل حسابها در پایان دوره مالی و نحوه حسابداری شرکت های خدماتی، بازرگانی
  • تهیه صورتهای مالی نهایی، بستن حساب ها، سند افتتاحیه
  • نحوه طبقه بندی اطلاعات مالی در گزارشات مالی شامل ترازنامه و سود و زیان
  • چگونگی ثبت وقایع مالی شامل صدور سند، دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر معین و نحوه تحریر دفاتر قانونی
  • نحوه حسابداری موجودی کالا به صورت ادواری - دائمی
  • روش های قیمت گذاری FIFO و میانگین

این دوره فاقد پیش نیاز می باشد.


روز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان