مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارتحلیل تکنیکال کاربردی بورس

6 ساعت

2012250 تومان


سرفصلهای اصلی تحلیل تکنیکال بورس: (Technical Analysis)

  • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: بررسی تخصصی و کاربرد تحلیل تکنیکال
  • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: نمودار و انواع آن
  • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: اندیکاتورها و اسیلاتورها
  • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: خطوط روند و کانال
  • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: نقاط حمایت و مقاومت
  • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: الگوهای شمعی
  • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: الگوهای نموداری
  • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: واگرایی و همگرایی
  • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: موجهای الیوت

روز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان