مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریاردوره های ICDL


مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار دوره آموزش ICDL را برای هنرجویانی که علاقمند به یادگیری مهارت های IT می باشند، برگزار می کنند.

دوره (ICDL (International Computer Driving License یکی از معتبرترین دوره های آموزشی شناخته شده کامپیوتر، در سطح بین المللی است که توسط دولت ها، مجامع کامپیوتری و شرکت های خصوصی مورد تایید قرار گرفته است این دوره برای افرادی تدوین گردیده است که با کامپیوتر هیچ آشنایی ندارند و یا اطلاعات مختصری از کار با کامپیوتر دارند و می خواهند با طی نمودن این دوره معتبر بین المللی و کسب مدرک آن، دانش و سواد کامپیوتری مورد نیاز جوامع کنونی را کسب نموده و یا دانش خود را ارتقاء بخشند. آنچه در این دوره ها آموزش داده می شود می تواند برطرف کننده نیازهای تخصصی و یا عمومی فرد در هر رشته اعم از فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری و مالی و … باشد.

در سال 1995، انجمن جوامع حرفه ای انفورماتیک اروپا (CEPIS) یک گروه ویژه تحت حمایت مالی اتحادیه اروپا ایجاد کرد که هدف آن، دستیابی به روشی برای ارتقای سطح مهارتهای IT در سراسر اروپا بود. این گروه ویژه در سال 95 و اوایل 96، آزمون های آزمایشی، برگزار کردند تا اینکه سرانجام در آگوست سال1996، گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر (ECDL) در سوئد ارائه و به تدریج در سراسر اروپا و سپس در سطح بین المللی مطرح شد.

برنامه ECDL/ICDL توسط بنیاد ECDL-F ECDL در سطح جهانی اداره می شود، این بنیاد که در سال 1997 تاسیس شد، سازمانی غیرانتفاعی است که وظیفه آن بهبود، گسترش و تصدیق مهارت های کامپیوتری و دانش IT است. در حال حاضر ICDL به مدرک استانداردی تبدیل شده که در کشورهای غیراروپایی کاربرد دارد و برنامه درسی آن مشابه دروس ECDL است.

بنیاد گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر، برنامه درسی را تعیین کرده و آن را دائما به روز رسانی می کند تا اطمینان حاصل شود که دروس آن با دنیای کار و پیشرفت های انجام شده در زمینه فناوری، هماهنگ است. میزان پذیرش ICDL در کشورها، به طور روز افزونی در حال رشد است و در حال حاضر بسیاری از افراد و شرکت ها، این گواهینامه را معیاری برای سنجش مهارت های کامپیوتری میدانند.

سازمان های حمایت کننده از ICDL، در بخش وسیعی از صنعت و دانشگاه فعالیت می کنند. علاوه بر آن، این گواهینامه مورد حمایت اتحادیه اروپا است که استانداردها و سطح کیفیت را در سراسر اروپا تضمین می کند.

مزایای ICDL برای افراد: این طرح برای کمک به افراد در منزل و محل کار در نظر گرفته شده است. این مدرک در صورت ارائه به کارفرما، نشان میدهد که فرد، دارای قابلیتهای تایید شده و به روز است. ICDL به افراد بی تجربه در زمینه کامپیوتر، کمک میکند که با فراگیری مفاهیم اولیه مهارتهای کامپیوتری، ماهرانه و با اعتماد به نفس با کامپیوتر کار کنند.

مزایای ICDL برای کارفرمایان: قصد یک شرکت از ارتقای مهارت های کامپیوتری نیروی کار خود، حصول اطمینان از مصرف درست سرمایه است

ICDL هزینه های پشتیبانی IT را کاهش می دهد.

ICDL قابلیت کامپیوتری کارمندان را تضمین می کند.

ICDL  سطوح توانایی IT را در یک سازمان تضمین می کند.

ICDL برای کارمندان، مهارت های کامپیوتری قابل ملاحظه ای ایجاد می کند.

ICDL از وقت تلف شده ناشی از فقدان دانش و روشهای کاری غیر موثر IT میکاهد.

ICDL تعریفی از استاندارد و مقیاسی دقیق برای مهارت های کامپیوتری بوده که در سطح بین المللی مورد تایید است.

ICDL هم اکنون معتبرترین مدرک کامپیوتری در سطح جهان است که این مقبولیت، مرهون ارتباط آن با تمام افراد و پشتیبانی و کنترل سازمان های حامی آن است.


عنوان درس تعداد ساعت قیمت
Word 24 990000 مشاهده
Excel 24 1260000 مشاهده
Access 24 1800000 مشاهده
Microsoft Office Word پیشرفته 0 0 مشاهده
Microsoft Office Excel پیشرقته 30 2250000 مشاهده
Microsoft Office Access پیشرفته 30 1800000 مشاهده
ICDL 1 68 2520000 مشاهده
ICDL 2 63 2250000 مشاهده