مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارElementary


دوره آموزشی تخصصی و کلاس اموزش زبان انگلیسی سطح Elementary 1 ، مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار

قبل از مطالعه کتاب مقدماتی دانش الفبا و تلفظ کلمات ساده ضروری است. همچنین، داشتن حداقل دایره لغات ساده ضروری است، با توجه به اینکه آغاز این کتاب بر فرض دانستن دانش اولیه کافی شماست.

دوره های زبان که در مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارن برگزار می شود، بر اساس متد American English File است و در سطح های Elementary، Intermediate، Pre-Intermediate و Upper Intermediate برگزار می شود. همچنین به منظور راحتی دانشجویان عزیز، زمانبندی کلاس ها بر اساس هماهنگی تعیین می گردد 

سرفصل دوره آموزش English Elementary Course 1

مواردی که این کتاب به دانشجویان می آموزد:

  • طریقه معرفی کردن خود و دیگران
  • شروع کردن یک مکالمه ساده در جهت ارتباط برقرار کردن با دیگران در کلاس درس، محیط بیرون، محیط خانواده و...
  • ارائه دانش اساسی نوشتن نامه
  • توانایی صحبت کردن در مورد عادات، مشاغل، آب و هوا، پوشش، غذا و... در سطح مناسب دانشجویان این کتاب

عنوان درس تعداد ساعت قیمت
A1.4 36 432000 مشاهده
A1.5 36 432000 مشاهده
A1.6 36 432000 مشاهده
A1.7 36 432000 مشاهده